Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за храните
702-01-18
26/09/2017
Втора сесия
приет
27/05/2020
брой 52/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 23/11/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за храните
Законопроект за храните
Законопроект за храните
Законопроект за храните
Законопроект за храните
Законопроект за храните
оттегляне на предложение номер 754-04-190 от 23.11.2017 г./Законопроект за храните
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала