Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
754-01-67
04/10/2017
Втора сесия
приет
28/03/2018
брой 31/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 08/02/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 11/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/03/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/03/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 28/03/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала