Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
754-01-75
26/10/2017
Втора сесия
приет
07/03/2018
брой 22/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
 • Срок за предложения: 24/01/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 16/11/2017 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
 • 17/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
 • 17/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
 • 17/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
 • 31/01/2018 - внесен(комисии второ гласуване) - Комисия по правни въпроси
 • 08/02/2018 - внесен(зала второ гласуване)
 • 08/02/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
 • 09/02/2018 - приет(зала второ гласуване)
 • 21/02/2018 - наложено вето(вето президент)
 • 28/02/2018 - внесен(преразглеждане комисии (след вето)) - Комисия по правни въпроси
 • 07/03/2018 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
 • 07/03/2018 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала