Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
753-07-14
03/11/2017
Втора сесия
приет
09/05/2018
брой 42/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 10/11/2017
  • Удължен срок за предложения: 01/12/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/05/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/05/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 09/05/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала