Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
754-01-78
13/11/2017
Втора сесия
приет
29/11/2017
брой 97/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 27/11/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/11/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/11/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 22/11/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/11/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/11/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/11/2017 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала