Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия
702-01-49
24/11/2017
Втора сесия
приет
22/02/2018
брой 20/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 01/02/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия
Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия
Оттегляне на точка 1, 3 и 4 от предложение 854-04-19/Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала