Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците
702-01-53
04/12/2017
Втора сесия
приет
01/03/2018
брой 24/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 07/02/2018
  • Удължен срок за предложения: 13/02/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 31/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 31/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 31/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 01/03/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/03/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала