Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за собствеността
702-01-58
22/12/2017
Трета сесия
приет
12/01/2018
брой 7/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 10/01/2018 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 12/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/01/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/01/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/01/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала