Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
802-01-1
02/01/2018
Трета сесия
приет
01/03/2018
брой 24/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 09/02/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала