Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г.
802-02-8
02/03/2018
Трета сесия
приет
29/03/2018
брой 32/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 29/03/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/03/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/03/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/03/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/03/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/03/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала