Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж
802-02-9
02/03/2018
Трета сесия
приет
29/03/2018
брой 32/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/03/2018 - внесен(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 29/03/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/03/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/03/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/03/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/03/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/03/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала