Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
802-01-9
19/03/2018
Трета сесия
приет
21/06/2018
брой 56/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 25/05/2018
  • Удължен срок за предложения: 01/06/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала