Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
853-12-6
04/04/2018
Трета сесия
приет
26/04/2018
брой 38/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 18/04/2018
  • Удължен срок за предложения: 20/04/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 25/04/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/04/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 26/04/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала