Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
  2. Законопроект за изменение и допълнение но Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
853-11-8
10/05/2018
Четвърта сесия
приет
13/06/2018
брой 53/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 17/05/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/06/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/06/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/06/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала