Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за движението по пътищата
854-01-37
10/05/2018
Четвърта сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 05/12/2018
  • Удължен срок за предложения: 03/12/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/11/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 23/11/2018 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала