Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
802-02-12
21/05/2018
Четвърта сесия
приет
06/06/2018
брой 50/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/05/2018 - внесен(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 06/06/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/06/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/06/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/06/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/06/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/06/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала