Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
802-01-20
01/06/2018
Четвърта сесия
приет
04/07/2018
брой 59/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 20/06/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/06/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/06/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/06/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 04/07/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 04/07/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 04/07/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала