Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
854-01-47
08/06/2018
Четвърта сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/02/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/02/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/02/2019 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала