Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
854-01-60
29/06/2018
Четвърта сесия
приет
26/07/2018
брой 65/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 23/07/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/07/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/07/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/07/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/07/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/07/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 26/07/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала