Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за хората с увреждания
802-01-41
18/10/2018
Четвърта сесия
приет
05/12/2018
брой 105/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 02/11/2018
  • Удължен срок за предложения: 09/11/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за хората с увреждания
Законопроект за хората с увреждания
Законопроект за хората с увреждания
оттеглят т.VI и VII от предложение № 854-04-185 от 09.11.2018 г./Законопроект за хората с увреждания
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала