Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за личната помощ
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за личната помощ
  2. Законопроект за личната помощ
853-08-37
26/10/2018
Четвърта сесия
приет
06/12/2018
брой 105/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 02/11/2018
  • Удължен срок за предложения: 09/11/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Общ законопроект за личната помощ
Общ законопроект за личната помощ
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала