Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия, Договора за правна помощ по граждански и търговски дела между Република България и Република Индия и Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия
802-02-7
27/02/2008
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 14/03/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/03/2008 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала