Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
802-01-31
10/03/2008
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 28/03/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/03/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/03/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/04/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала