Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
802-02-33
26/09/2008
Десета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 08/10/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/10/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/10/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/10/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала