Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
854-01-52
22/05/2008
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 26/11/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/11/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/02/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/02/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала