Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за конфликт на интереси
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Към 802-01-47,Законопроект за конфликт на интереси
802-01-47
02/06/2008
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/06/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/06/2008 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала