Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2"
702-02-54
27/12/2007
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/02/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/02/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/02/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/02/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала