Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн
654-01-64
17/05/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 654-01-64,ЗИД на Закона за промишления дизайн
  • Входящ номер: 654-04-232
  • Дата: 13/07/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/08/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала