Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Проект за решение относно възлагане на правителството на Република България да представи в едномесечен срок пред Народното събрание проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, които да отразяват принципи за формирането на пенсиите в България
654-01-69
26/05/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала