Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
654-02-116
07/12/2006
Четвърта сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 602-01-43,ЗИД на Закона за пътищата
 • Входящ номер: 654-04-220
 • Дата: 06/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-43,ЗИД на Закона за пътищата
 • Входящ номер: 654-04-221
 • Дата: 07/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 30/06/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 30/06/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 30/06/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 26/07/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала