Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "Подобрения във водния цикъл", включващ интегрирани проекти за водите на гр. София и на гр. Сливен - фаза 1
702-03-1
03/01/2007
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 602-01-46,ЗД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
 • Входящ номер: 654-04-262
 • Дата: 27/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-46,ЗД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
 • Входящ номер: 654-04-263
 • Дата: 27/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
ПР за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на финансов договор между РБългария и Европейската инсвестиционна банка за финансиране на проект "Подобрения във водния цикъл", включващ интегрирани проекти за водите на гр.София и на гр.Сливен - фаза 1
 • Входящ номер: 702-03-1
 • Дата: 03/01/2007
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 20/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 20/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 20/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 23/08/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала