Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за попълване състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Проект за решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията
 2. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
554-02-95
10/11/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за промяна в състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
 • Входящ номер: 554-02-95
 • Дата: 10/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-44,ЗИ на Закона за акцизите
 • Входящ номер: 554-04-175
 • Дата: 11/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
ПР за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията
 • Входящ номер: 554-02-94
 • Дата: 10/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
 • Входящ номер: 554-02-60
 • Дата: 20/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 08/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 08/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 08/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 29/11/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала