Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за избиране директор на Агенцията за чуждестранна помощ
554-02-101
08/12/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за избиране на директор на Агенцията за чуждестранна помощ - Тошко Атанасов Тодоров
 • Входящ номер: 554-02-101
 • Дата: 08/12/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-48,ЗИ на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
 • Входящ номер: 654-04-107
 • Дата: 05/04/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 22/03/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 22/03/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 22/03/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 27/04/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала