Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение относно отказ на народните представители от 13-та заплата за 2005 г.
554-02-102
09/12/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 502-01-49,ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
 • Входящ номер: 554-04-169
 • Дата: 10/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-49,ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
 • Входящ номер: 554-04-176
 • Дата: 11/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-49,ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
 • Входящ номер: 554-04-181
 • Дата: 14/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-49,ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
 • Входящ номер: 554-04-182
 • Дата: 14/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-49,ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
 • Входящ номер: 554-04-192
 • Дата: 15/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-49,ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
 • Входящ номер: 554-04-195
 • Дата: 15/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-49,ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
 • Входящ номер: 554-04-197
 • Дата: 15/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-49,ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
 • Входящ номер: 554-04-200
 • Дата: 15/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проекторешение относно отказ на народните представители от 13-та заплата за 2005 год
 • Входящ номер: 554-02-102
 • Дата: 09/12/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 08/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 08/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 08/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 29/11/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала