Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
554-02-103
14/12/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 502-01-50,ЗИД на Закона за местните данъци и такси
 • Входящ номер: 554-04-180
 • Дата: 14/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-50,ЗИД на Закона за местните данъци и такси
 • Входящ номер: 554-04-193
 • Дата: 15/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-50,ЗИД на Закона за местните данъци и такси
 • Входящ номер: 554-04-201
 • Дата: 15/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-50,ЗИД на Закона за местните данъци и такси
 • Входящ номер: 554-04-202
 • Дата: 15/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
ПР за избиране на член на Съвета за електронни медии
 • Входящ номер: 554-02-103
 • Дата: 14/12/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 08/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 08/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 08/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 30/11/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала