Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
554-02-105
19/12/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 502-01-52,Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
 • Входящ номер: 554-04-255
 • Дата: 24/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-52,Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
 • Входящ номер: 554-04-294
 • Дата: 29/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-52,Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
 • Входящ номер: 554-04-295
 • Дата: 29/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-52,Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
 • Входящ номер: 554-04-296
 • Дата: 29/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-52,Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
 • Входящ номер: 554-04-297
 • Дата: 29/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-52,Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
 • Входящ номер: 554-04-298
 • Дата: 29/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-52,Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
 • Входящ номер: 554-04-300
 • Дата: 29/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
ПР за избиране на член на СЕМ - Т.Токин
 • Входящ номер: 554-02-105
 • Дата: 19/12/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 22/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 22/11/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 22/11/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 14/12/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала