Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение относно възлагане на правителството на Република България да изработи ясни професионални критерии за участие на политически лица в ръководствата на държавни фирми и фирми с преобладаващо държавно участие
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
654-02-13
30/01/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение относно възлагане на правителството на РБ да изработи ясни професионални критерии за участие на политически лица в ръководството на държавни фирми и фирми с преобладаващо държавно участие
  • Входящ номер: 654-02-13
  • Дата: 30/01/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/12/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/12/2007 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала