Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.)
602-03-8
27/03/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 502-01-68,ЗИД на Закона за семейни помощи за деца
 • Входящ номер: 654-04-14
 • Дата: 01/02/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-68,ЗИД на Закона за семейни помощи за деца
 • Входящ номер: 654-04-18
 • Дата: 02/02/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-68,ЗИД на Закона за семейни помощи за деца
 • Входящ номер: 654-04-19
 • Дата: 02/02/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-68,ЗИД на Закона за семейни помощи за деца
 • Входящ номер: 654-04-22
 • Дата: 02/02/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка /2006 - 2015/
 • Входящ номер: 602-03-8
 • Дата: 27/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 26/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 26/01/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 26/01/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 23/02/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала