Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин относно подписан с офшорната фирма "Ай Дж. Интернешънъл Инк" договор за лобиране и консултации
654-02-42
30/03/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 554-01-93,ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители
 • Входящ номер: 654-04-2
 • Дата: 18/01/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 554-01-93,ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители
 • Входящ номер: 654-04-5
 • Дата: 20/01/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 554-01-93,ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители
 • Входящ номер: 654-04-6
 • Дата: 20/01/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 554-01-93,ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители
 • Входящ номер: 654-04-7
 • Дата: 23/01/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Процедурни правила за провеждане на изслушване на зам.министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин онтосно подписан с офшорната фирма "Ай Дж.Интернешънъл Инк" договор за лобиране и консултации
 • Входящ номер: 654-02-42
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 21/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 21/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 21/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 16/02/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала