Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за увеличаване числения състав на Комисията за борба с корупцията
654-02-46
04/04/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за увеличаване числения състав на Комисията за борба с корупцията
  • Входящ номер: 654-02-46
  • Дата: 04/04/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/01/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/01/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/01/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала