Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за попълване ръководството на Комисията по труда и социалната политика
654-02-48
04/04/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 554-01-96,ЗИД на Закона за лечебните заведения
 • Входящ номер: 654-04-68
 • Дата: 01/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
ПР за попълване на ръководството на Комисията по труда и социалната политика - зам.предс. Георги Димитров
 • Входящ номер: 654-02-48
 • Дата: 04/04/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 23/02/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 23/02/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 23/02/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 29/03/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала