Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Искане от Главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Иван Петков Даков народен представител в 40-то Народно събрание
627-00-8
07/04/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 502-01-70,ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
 • Входящ номер: 654-04-40
 • Дата: 17/02/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-70,ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
 • Входящ номер: 654-04-48
 • Дата: 20/02/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-70,ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
 • Входящ номер: 654-04-49
 • Дата: 21/02/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-70,ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
 • Входящ номер: 654-04-52
 • Дата: 22/02/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 01/02/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 01/02/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 01/02/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 20/04/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала