Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за приемане на актуализирани Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища
602-03-9
28/04/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение за приемане на актуализирана Национална стратегия и план за действие за въвеждане на ИКТ в българските училища
  • Входящ номер: 602-03-9
  • Дата: 28/04/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/02/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/02/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/02/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/02/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала