Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за възлагане на правителството на Република България да изработи механизъм за възстановяване на щетите от терористични актове на територията на Република България със средства от бюджетния излишък
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Проект за решение за налагане на мораториум върху приватизацията и концесиите
654-02-51
10/04/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР относно възлагане на правителството на Р България да изработи механизъм за възстановяване на щетите от терористични актове на територията на Р България със средства от бюджетния излишък
  • Входящ номер: 654-02-51
  • Дата: 10/04/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 26/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 26/01/2006 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала