Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за преименуване на Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
602-03-11
16/05/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на Решение за преименуване на Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" В Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
  • Входящ номер: 602-03-11
  • Дата: 16/05/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 25/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/05/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала