Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за цялостна проверка на дейността на ДФ "Земеделие" и на контрола, условията и реда при подпомагане по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България
654-02-64
18/05/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на Решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за цялостна проверка на дейността на ДФ "Земеделие " и на контрола, условията и реда при подпомагане на Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България
  • Входящ номер: 654-02-64
  • Дата: 18/05/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала