Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за предсрочно преустановяване дейността на Временната комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбанов, народен представител в 40-то Народно събрание
654-02-65
25/05/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за предсрочно преустановяване дейността на Временната комисия по искането на Н.Филчев, бивш гл.прокурор на РБългария, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу В.Върбанов, нар.пр. в 40-то НС
  • Входящ номер: 654-02-65
  • Дата: 25/05/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/08/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала