Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г.
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Проект на декларация за спешни мерки срещу опасността от разпространяване на птичи грип на територията на Република България
602-03-15
27/06/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Годишен доклад за младежта за 2005 год
  • Входящ номер: 602-03-15
  • Дата: 27/06/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 04/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/10/2007 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала