Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проекти за решения за промени в състава на Комисията по въпросите на държавната администрация, Комисията по образованието и науката, Комисията по политиката при бедствия и аварии, Комисията по отбраната, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по гражданско общество и медии и Комисията по енергетика
654-02-81
05/07/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Промени в състава на комисии
  • Входящ номер: 654-02-81
  • Дата: 05/07/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/05/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала