Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Проект за решение за налагане на мораториум върху увеличението на цените на тока от 1 юли 2007 г. до 1 октомври 2007 г.
654-02-83
05/07/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
  • Входящ номер: 654-02-83
  • Дата: 05/07/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 08/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала